Wewnętrzny (przewodowy) serwer druku 10/100 ZebraNet
Wewnętrzny (przewodowy) serwer druku 10/100 ZebraNet

Wewnętrzny (przewodowy) serwer druku 10/100 ZebraNet

Wewnętrzny serwer druku ZebraNet 10/100 jest opcjonalnym, fabrycznie zainstalowanym urządzeniem łączącym sieć z drukarką z obsługą aplikacji ZebraLink.
Serwer druku udostępnia interfejs przeglądarki dla ustawień drukarki i serwera druku. Korzystanie z oprogramowania do zarządzania drukarką sieciową ZebraNet Bridge zapewnia prosty dostęp do wyspecjalizowanych funkcji drukarki z włączoną aplikacją ZebraLink.
  • Konfiguracja serwera druku i drukarki za pomocą przeglądarki.
  • Możliwość zdalnego monitorowania i konfiguracji wewnętrznego serwera druku ZebraNet 10/100 za pośrednictwem przeglądarki.
  • Alarmy serwera.
  • Obsługa wysyłania niechcianych wiadomości o stanie drukarki za pomocą urządzeń obsługujących pocztę e-mail.
ZebraNet Bridge to oprogramowanie współpracujące z wewnętrznym serwerem druku ZebraNet 10/100. Uzupełnia on funkcje ZebraLink wbudowane w drukarki oparte na języku programowania ZPL
Funkcje ZebraNet Bridge
Automatyczne lokalizowanie drukarek
ZebraNet Bridge wyszukuje takie parametry, jak adres IP, podsieć, model drukarki, stan drukarki i wiele innych parametrów zdefiniowanych przez użytkownika.
Zdalna konfiguracja
Zarządzanie wszystkimi drukarkami etykiet firmy Zebra w całej firmie bez konieczności podróżowania do odległych miejsc ich użytkowania czy bezpośredniego posługiwania się drukarkami. Do każdej drukarki Zebra podłączonej do sieci firmowej można uzyskać dostęp z interfejsu mostka ZebraNet i zdalnie skonfigurować ją za pomocą łatwego w obsłudze graficznego interfejsu użytkownika.
Alarmy drukarki, stan, monitorowanie wskaźników i powiadomienia o zdarzeniach
ZebraNet Bridge umożliwia skonfigurowanie wielu alarmów dla urządzenia, przy czym różne alarmy można skierować do różnych osób. Powiadomienia i alarmy można otrzymywać pocztą e-mail, na telefon komórkowy/pager lub za pośrednictwem karty zdarzeń programu ZebraNet Bridge. Wyświetlanie alertów według drukarki lub grupy oraz filtrowanie według daty/godziny, poziomu ważności lub wyzwalacza.
Konfiguracja i kopiowanie profili drukarek
Kopiowanie i wklejanie ustawień z jednej drukarki do drugiej lub wysyłanie ich do całej grupy. ZebraNet Bridge służy do kopiowania ustawień drukarki, plików rezydentnych drukarki (formaty, czcionki czy grafika), a także alertów za pomocą jednego kliknięcia myszki. Tworzenie profili drukarki o żądanych ustawieniach, obiektach czy alertach, a następnie klonowanie lub przesyłanie ich tak, jakby były to drukarki rzeczywiste, co znacznie skraca czas konfiguracji.
Profile drukarek są doskonałym sposobem tworzenia kopii zapasowej konfiguracji drukarki w celu przywrócenia jej w sytuacji kryzysowej.