Etykieta konfiguracji sieciowej drukarki
Etykieta konfiguracji sieciowej drukarki
View content for :
Product:

Etykieta konfiguracji sieciowej drukarki

Jeśli drukarka jest wyposażona w opcję wbudowanego wewnętrznego serwera druku ZebraNet 10/100, do identyfikacji i konfiguracji drukarki do pracy w sieci oraz rozwiązywania problemów z łącznością sieciową w razie potrzeby wymagany będzie adres IP drukarki i inne informacje sieciowe. Adres IP drukarki można znaleźć, drukując etykietę Printer Network Configuration (Konfiguracja sieciowa drukarki).
Więcej informacji na temat nawiązywania połączenia sieciowego za pomocą wewnętrznego serwera drukarki można znaleźć w instrukcji obsługi wewnętrznego serwera druku 10/100 ZebraNet.
Aby wydrukować etykietę konfiguracji sieci, należy wysłać do drukarki polecenie ZPL
~WL
.
Przykładowa etykieta konfiguracji sieci
Druga etykieta, która drukuje informacje o konfiguracji drukarki, zawiera również niektóre ustawienia sieciowe drukarki, takie jak adres IP, w dolnej połowie wydruku. Aby wydrukować etykietę, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).