Opcjonalny podajnik etykiet
Opcjonalny podajnik etykiet

Opcjonalny podajnik etykiet

Fabrycznie zainstalowany podajnik etykiet umożliwia drukowanie etykiet z podłożem (podkładem/wstęgą) usuniętym z etykiety podczas jej drukowania, dzięki czemu jest gotowa do użycia. W przypadku drukowania wielu etykiet usunięcie wydanej (odklejonej) etykiety powiadamia drukarkę o konieczności wydrukowania i wydania kolejnej etykiety.
Aby prawidłowo korzystać z trybu podajnika, należy użyć sterownika drukarki do aktywacji czujnika etykiety (pobranej) wraz z typowymi ustawieniami etykiety, które obejmują m.in. długość, nieciągłość (odstęp) i wstęgę (podkład). W przeciwnym razie należy wysłać odpowiednie polecenia programowania ZPL lub EPL do drukarki.
Podczas programowania w ZPL można użyć następujących sekwencji poleceń. Więcej informacji na temat programowania ZPL można znaleźć w przewodniku programowania ZPL.
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
Podczas programowania w EPL wyślij polecenie Options (
O
) (Opcje) za pomocą parametru polecenia „
P
” (
OP
) w celu włączenia czujnika pobrania etykiety. Można dołączyć inne parametry opcji drukarki za pomocą polecenia Options (Opcje). Więcej informacji na temat programowania za pomocą EPL i działania polecenia Options (
O
) (Opcje) można znaleźć w przewodniku programowania EPL.
 1. Załaduj etykiety do drukarki. Zamknij drukarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aż do momentu, gdy z drukarki wyjdzie przynajmniej 100 mm lub 4 cale odsłoniętych etykiet. Usuń odsłonięte etykiety z podkładu.
 2. Podnieś podkład ponad drukarkę i otwórz drzwiczki podajnika.
  \
 3. Włóż podkład etykiety między drzwiczki podajnika a korpus drukarki.
 4. Zamknij drzwi podajnika.
 5. Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby przesunąć nośnik.
 6. W trakcie zadania drukowania, gdy drukarka odkleja podłoże i przedstawia pojedynczą etykietę, weź etykietę, aby monitować drukarkę do wydrukowania kolejnej etykiety.
  Jeśli do aktywacji czujnika etykiety nie użyto polecenia oprogramowania ZPL lub EPL, drukarka będzie układać i wysuwać etykiety z odklejonym podkładem.