Diagnostyka problemów łączności
Diagnostyka problemów łączności

Diagnostyka problemów łączności

Jeśli wystąpił problem podczas przesyłania danych między komputerem a drukarką, przełącz drukarkę w tryb diagnostyki komunikacji.
Drukarka wydrukuje znaki ASCII i odpowiadające im wartości szesnastkowe dla wszystkich danych otrzymanych z komputera-hosta.
Tryb zrzutu danych szesnastkowych można włączyć za pomocą jednej z następujących metod:
 • użyj polecenia programowania ZPL
  ~JD
  ;
 • użyj polecenia programowania EPL
  dump
  .
 • Włącz zasilanie drukarki, przytrzymując przycisk
  FEED
  (Podawanie). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Tryby wyłączania zasilania przycisku FEED (Podawanie).
Drukarka wydrukuje komunikat
Now in DUMP
i przejdzie do górnej części następnej etykiety.
Oto przykładowy wydruk trybu komunikacji
DUMP
. Na wydruku wyświetlane są dane szesnastkowe
00h-FFh
(
0-255
w zapisie dziesiętnym) z unikatowym znakiem dla każdej wartości szesnastkowej wyświetlanej powyżej danych szesnastkowych.
Błędy portu szeregowego i obsługi danych Bluetooth są rejestrowane w pustych wierszach między wierszami danych:
 • F
  = błąd ramki
 • P
  = błąd parzystości
 • N
  = błąd szumu
 • O
  = błąd przekroczenia danych
Aby wyjść z trybu diagnostycznego i wznowić drukowanie, wyłącz i włącz zasilanie drukarki. Można również nacisnąć przycisk
FEED
(Podawanie) tyle razy, ile jest to konieczne, aby wyczyścić bufor poleceń drukarki i wydrukować komunikat
Out of DUMP
na etykiecie. Drukarka wydrukuje komunikat
Out of DUMP
.