Przywracanie ustawień fabrycznych
Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych

Czasami przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki może rozwiązać niektóre problemy. Patrz sekwencja czterech mignięć w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie).