Tryby przycisku FEED (Podawanie)
Tryby przycisku FEED (Podawanie)

Tryby przycisku FEED (Podawanie)

Można przejść do kilku trybów drukarki, naciskając przycisk
FEED
(Podawanie).

Tryby wyłączania zasilania przycisku FEED (Podawanie)

Gdy drukarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk
FEED
(Podawanie) podczas włączania zasilania drukarki, aby uzyskać dostęp do trybów wyłączania zasilania przycisku
FEED
(Podawanie).
Tryby wyłączania zasilania
Sekwencja mignięć
Działanie
Miganie na bursztynowo i czerwono
Tryb pobierania oprogramowania sprzętowego — drukarka zaczyna szybko migać na czerwono, co oznacza przejście do trybu pobierania oprogramowania sprzętowego. Zwolnienie przycisku
FEED
(Podawanie) w tym momencie w sekwencji spowoduje zainicjowanie drukarki do pobierania.
Drukarka jest gotowa do rozpoczęcia pobierania oprogramowania sprzętowego, gdy kontrolka stanu zacznie powoli migać na czerwono i zielono.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia do pobierania oprogramowania sprzętowego (i plików) dostępnego dla tej drukarki, patrz Wysyłanie plików do drukarki. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarki, o ile są dostępne, są dostępne na stronie internetowej firmy Zebra pod adresem zebra.com.
Bursztynowa
Normalny tryb pracy — drukarka kontynuuje normalną inicjalizację. Zwolnienie przycisku
FEED
(Podawanie) w tym momencie umożliwi normalne uruchomienie drukarki bez pobierania oprogramowania sprzętowego lub działania w trybie diagnostyki problemów łączności.
Zielona
Tryb diagnostyki problemów łączności (
DUMP
) (Zrzut) — zwolnij przycisk
FEED
(Podawanie) natychmiast po tym, jak kontrolka stanu drukarki zmieni kolor na zielony.
Drukarka wydrukuje komunikat
Now in DUMP
(W trybie zrzutu) na górnej części etykiety przed przejściem do kolejnej etykiety.
Po wydrukowaniu pierwszej etykiety drukarka automatycznie przejdzie w tryb diagnostyki, w którym wydrukuje dokładne odwzorowanie odebranych później danych.
Aby wyjść z trybu diagnostycznego i wznowić drukowanie, wyłącz drukarkę, odczekaj 30 s i włącz ją ponownie.
Inną metodą na opuszczenie trybu diagnostyki jest naciśnięcie przycisku
FEED
(Podawanie) tyle razy, ile trzeba w celu wykasowania bufora poleceń drukarki i wydrukowania na etykiecie komunikatu
Out of DUMP
.

Tryby włączania zasilania przycisku FEED (Podawanie)

Przy włączonej drukarce i zamkniętej pokrywie górnej naciśnij i przytrzymaj przycisk
FEED
(Podawanie) przez kilka sekund. Zielona kontrolka stanu LED zacznie migać kilkakrotnie w sekwencji. Informacje zawarte w tej tabeli umożliwiają zwolnienie przycisku po określonej liczbie mignięć i przed rozpoczęciem następnej sekwencji mignięć.
Tryby włączania zasilania
Po zwolnieniu przycisku FEED i po…
Urządzenie wykonuje te czynności.
* (pierwszym mignięciu)
Stan konfiguracji — drukuje etykietę stanu ze szczegółową konfiguracją drukarki.
Ta etykieta służy do:
 • sprawdzenia, czy funkcja drukowania działa prawidłowo;
 • pomocy w konfiguracji komunikacji, konserwacji i rozwiązywania problemów z komputerem;
 • pomocy naszemu zespołowi pomocy technicznej w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemów, w razie potrzeby.
*
** (drugim mignięciu)
Standardowa automatyczna kalibracja nośnika — drukarka wykrywa i konfiguruje rodzaj nośnika oraz jego długość, jak również dostosowuje czujniki mediów w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia dla załadowanego nośnika. Ta metoda kalibracji jest odpowiednikiem wydania polecenia ZPL
~JC
.
Podczas kalibracji drukarka wprowadza od jednej do czterech etykiet.
Użytkownicy obeznani ze sposobem obsługi drukarki stacjonarnej Zebra EPL mogą traktować ten tryb FEED (Podawanie) jako odpowiednik kalibracji automatycznego wykrywania nośników przy uruchomieniu urządzenia. Ta metoda kalibracji jest odpowiednikiem wydania polecenia EPL
XA
.
*
**
*** (trzecim mignięciu)
Konfiguracja portu szeregowego — dotyczy tylko drukarek z portami interfejsu szeregowego.
Aby zresetować parametry komunikacji portu szeregowego, z wyjątkiem kontroli przepływu, należy nacisnąć i zwolnić przycisk
FEED
(Podawanie), podczas gdy kontrolka LED szybko miga na bursztynowo i zielono.
Aby wykonać automatyczną synchronizację szybkości transmisji, wyślij sekwencję poleceń
^XA^XZ
do drukarki, podczas gdy kontrolka LED szybko miga na bursztynowo i zielono.
Gdy drukarka i host są zsynchronizowane, kontrolka zaświeci się na zielono.
Podczas automatycznej synchronizacji szybkości transmisji etykiety nie są drukowane.
*
**
***
**** (czwartym mignięciu)
Ustawienia fabryczne — przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Jest to odpowiednik wydania polecenia ZPL
^JUN
. Aby uzyskać opis podstawowych ustawień konfiguracyjnych i związanych z nimi poleceń ZPL, patrz Konfiguracja ZPL.
Niektóre ustawienia konfiguracji nie powracają do ustawień fabrycznych drukarki. Inne ustawienia są ustawiane, przeglądane i kontrolowane przez programowanie, a także resetowane.
Czynność ta polega na wykonaniu standardowej kalibracji nośnika, a następnie procedury defragmentacji pamięci.
Gdy drukarka przejdzie w tryb ustawień fabrycznych, kontrolka stanu zaświeci się na bursztynowo przez trzy sekundy. W tym czasie można:
 • Nie rób nic, aby drukarka automatycznie przywróciła ustawienia fabryczne zgodnie z powyższym opisem, LUB
 • W przypadku drukarek z opcją drukowania sieciowego, np. Ethernet, Wi-Fi lub Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby przejść do domyślnego trybu przywracania ustawień fabrycznych. Jest to odpowiednik wydania polecenia ZPL
  ^JUF
  .
Podczas tej sekwencji zwolnienie przycisku po pierwszym mignięciu kontrolki przywraca jedynie wartości fabryczne dla ustawień sieciowych. Jest to odpowiednik wydania polecenia ZPL
^JUN
.
Zwolnienie przycisku po drugiej sekwencji mignięć (dwa mignięcia) powoduje przywrócenie tylko domyślnych ustawień drukarki.
Zwolnienie przycisku
FEED
(Podawanie) po zakończeniu trzeciej sekwencji migania (miganie trzykrotne) przywróci ustawienia fabryczne zarówno dla drukarki, jak i dla sieci. Jest to odpowiednik wydania poleceń ZPL
^JUN
i
^JUF
.
*
**
***
****
***** (piątym mignięciu)
Regulacja szerokości druku — drukuje kolejne wartości szerokości druku w odstępach 4 mm, zaczynając od minimalnej i kończąc na maksymalnej.
Naciśnij przycisk
FEED
(Podawanie), gdy drukarka osiągnie żądaną maksymalną szerokość drukowania.
Ustawienia te mogą zostać nadpisane przez sterownik drukarki i aplikacje.
*
**
***
****
*****
****** (szóstym mignięciu)
Regulacja zaciemnienia wydruku (gęstości) — drukuje kolejne wzorce symulacji kodów kreskowych, począwszy od minimalnego zaciemnienia (gęstość druku/ciepło), a skończywszy na maksymalnym zaciemnienie wydruku, w odstępach co cztery, przy użyciu wartości zakresu ustawień intensywności ZPL.
Naciśnij przycisk
FEED
(Podawanie) jeden raz, gdy wzór jest wyraźny i czytelny. Dalsze zwiększanie ustawienia zaciemnienia lub szerokości linii kodu kreskowego może zniekształcić wydruk, zmniejszając tym samym czytelność.
Ustawienia te mogą zostać nadpisane przez sterownik drukarki i aplikacje.
*
**
***
****
*****
******
******** (siódmym mignięciu)
Ręczna kalibracja nośnika — drukarka przeprowadza obszerne testy w celu wykrycia i ustawienia rodzaju nośnika i jego długości. Następnie dostosowuje czujniki nośnika w celu uzyskania optymalnej wydajności z zainstalowanym nośnikiem. Jest to odpowiednik wydania polecenia ZPL
~JG
.
Kalibrację ręczną zaleca się przeprowadzić przy każdorazowym użyciu nośnika z nadrukiem, druku na podkładzie lub gdy drukarka nie może przeprowadzić prawidłowej kalibracji automatycznej. Zostanie wydrukowany profil graficzny wykrywania nośnika. Szczegóły i uwagi można znaleźć w rozdziale Kalibracja ręczna.
Aby wyjść z trybu konfiguracji, należy przytrzymać przycisk
FEED
(Podawanie) aż do zakończenia siódmego cyklu sekwencji błysków, a następnie zwolnić przycisk
FEED
(Podawanie).