Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów
Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów
View content for :
Product:

Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów

Kontrolki stanu informują o stanie drukarki i błędach.
Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów
Stan i kolor kontrolki LED
Stan drukarki
Opis i rozwiązania
Nie świeci
Nie świeci
Drukarka nie jest podłączona do zasilania.
Sprawdź, czy zasilanie drukarki jest wyłączone.
Sprawdź połączenia zasilania od gniazdka ściennego do źródła zasilania oraz od zasilacza drukarki. Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na 30 sekund i podłącz ją ponownie.
Wyłącz i włącz zasilanie drukarki.
Ciągłe zielone światło
Wł.
Drukarka jest włączona i znajduje się w stanie bezczynności.
Stan spoczynku to normalny stan drukarki Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.
Ciągłe bursztynowe światło
Zatrzymano
Drukarka nie wykonała wewnętrznego testu po włączeniu zasilania (POST), wystąpił błąd pamięci lub głowica drukująca musi ostygnąć.
Jeśli ten błąd wystąpi bezpośrednio po włączeniu drukarki, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem, aby uzyskać pomoc. Jeśli drukarka działa normalnie, kontrolka stanu drukarki będzie świecić na bursztynowo przez około 10 sekund, a następnie zmieni kolor na zielony (ciągły lub migający).
Jeśli istnieje możliwość wystąpienia błędu pamięci i pojawi się on po zakończeniu drukowania, należy wyłączyć i włączyć zasilanie drukarki, a następnie wznowić drukowanie.
Jeśli przyczyną błędu może być konieczność schłodzenia drukarki, wyłącz zasilanie drukarki na co najmniej pięć minut, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli bursztynowa kontrolka nadal się świeci, drukarka wymaga obsługi serwisowej.
Migająca zielona
Normalne działanie
Drukarka odbiera dane.
Gdy drukarka otrzyma wszystkie dane, wskaźnik stanu zmieni kolor na zielony i wznowi działanie.
Migająca czerwona
Zatrzymano
Brak nośnika lub głowica drukująca jest otwarta.
Jeśli w drukarce skończył się nośnik lub taśma, załaduj nośnik i taśmę. Jeśli pokrywa górna jest otwarta, zamknij ją.
Następnie naciśnij przycisk
FEED
(Podawanie), aby wznowić drukowanie.
Podwójnie migająca zielona
Wstrzymano
Drukarka została zatrzymana.
Naciśnij przycisk
FEED
(Podawanie), aby wznowić drukowanie.
Migająca bursztynowa
Wstrzymano
Nadmierna temperatura głowicy drukującej.
Drukowanie zostanie zatrzymane do momentu ostygnięcia głowicy drukującej do akceptowalnej temperatury i wznowione po wystarczającym schłodzeniu.
Naprzemiennie migająca zielona i czerwona
Wymagane serwisowanie
Pamięć FLASH nie została zaprogramowana.
Zwróć drukarkę autoryzowanemu sprzedawcy.
Migająca czerwona, czerwona i zielona
Wymagane serwisowanie
Wystąpiła krytyczna awaria głowicy drukującej lub silnika.
Zwróć drukarkę autoryzowanemu sprzedawcy.
Migająca czerwona, bursztynowa i zielona
Drukarka defragmentuje pamięć
Drukarka defragmentuje swoje lokalizacje pamięci.
Podczas defragmentacji NIE należy wyłączać zasilania ani resetować drukarki. Może to spowodować jej uszkodzenie.
Defragmentacja jest częścią normalnej pracy drukarki. Jest niezbędna do zarządzania wolną pamięcią w celu zapewnienia optymalnej pracy drukarki. Drukarka przeprowadzi defragmentację pamięci zarówno po przywróceniu ustawień fabrycznych, jak i po wykryciu przez nią konieczności defragmentacji.
Po zakończeniu defragmentacji drukarki należy dać jej czas na zakończenie operacji.
Jeśli to ostrzeżenie pojawia się często, sprawdź formaty etykiet. Formaty, które często i wielokrotnie zapisują i kasują dane z pamięci, mogą często powodować defragmentację drukarki. Aby zminimalizować częstotliwość defragmentacji, należy używać formatów, które nie wymagają częstego i powtarzającego się zapisu/kasowania zawartości pamięci.
Jeśli po przełączeniu na formaty, które nie wymagają częstego/powtarzającego się zapisu i kasowania zawartości pamięci, problem nadal występuje, drukarka wymaga naprawy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.