Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów
Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów
View content for :
Product:

Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów

Rozwiąż problemy z drukarką, drukując etykietę z konfiguracją i problemami z drukiem.

Drukowanie etykiety z konfiguracją

Wydrukowanie listy z bieżącą konfiguracją drukarki wymaga przeprowadzenia sekwencji jednego mignięcia przycisku podawania, opisanej w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie). Informacje na temat interpretacji etykiety zawarto w rozdziale Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń.

Ponowna kalibracja

Przeprowadź ponowną kalibrację drukarki w przypadku wystąpienia nietypowych zachowań, takich jak pomijanie etykiet (patrz informacje na temat sekwencji dwóch mignięć w rozdziale Tryby przycisku FEED (Podawanie)).