Kalibracja ręczna
Kalibracja ręczna

Kalibracja ręczna

Kalibrację ręczną zaleca się przeprowadzić przy każdorazowym użyciu nośnika z nadrukiem, zmianie rodzajów nośnika (a także partii lub rozmiaru) lub gdy drukarka nie może przeprowadzić prawidłowej kalibracji automatycznej.
 1. Upewnij się, że nośnik jest załadowany.
 2. Włącz zasilanie drukarki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aż zielona kontrolka stanu mignie jeden raz, a następnie dwa razy, a następnie przejdź dalej, aż grupy mignięć osiągną grupę siedmiu mignięć. Zwolnić przycisk
  FEED
  (Podawanie).
  Drukarka dokona konfiguracji czujnika nośnika dla załadowanego podłoża etykiety. Po zakończeniu rolka nośnika będzie automatycznie wprowadzana do chwili, gdy jedna etykieta znajdzie się na głowicy drukującej. Zostanie wydrukowany profil ustawień czujnika nośnika (podobny do poniższego przykładu). Drukarka zapisze nowe ustawienia w pamięci i powróci do normalnej pracy.
  Wydruk profilu ustawień czujnika nośnika
 4. Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie).
  Jedna pusta etykieta zostanie podana w całości. Jeśli to nie nastąpi, przywróć ustawienia domyślne (patrz sekwencja czterech mignięć w Tryby przycisku FEED (Podawanie)) i ponownie wykonaj kalibrację drukarki.
  Wykonanie kalibracji ręcznej powoduje wyłączenie funkcji automatycznej kalibracji. Aby przywrócić automatyczną kalibrację drukarki, przywróć jej ustawienia domyślne (patrz sekwencja czterech mignięć w Tryby przycisku FEED (Podawanie)).