Zarządzanie konfiguracją drukarki ZPL
Zarządzanie konfiguracją drukarki ZPL

Zarządzanie konfiguracją drukarki ZPL

Drukarka ZPL umożliwia dynamiczną zmianę ustawień drukarki w celu szybkiego wydruku pierwszej etykiety. Parametry drukarki, które są trwałe, zostaną zachowane dla następujących formatów.
Ustawienia te będą obowiązywać do momentu zmiany ich przez kolejne polecenia, zresetowania drukarki, wyłączenia i ponownego włączenia zasilania lub przywrócenia domyślnego parametru przy użyciu procedury czterokrotnego migania przycisku
FEED
(Podawanie). Patrz Tryby przycisku FEED (Podawanie). Polecenie aktualizacji konfiguracji ZPL (
^JU
) zapisuje i przywraca konfiguracje drukarki w celu zainicjowania (lub ponownego zainicjowania) drukarki ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami.
  • Aby zachować ustawienia po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania lub po zresetowaniu drukarki, można wysłać do drukarki polecenie
    ^JUS
    w celu zapisania wszystkich bieżących ustawień trwałych.
  • Wartości są przywoływane za pomocą polecenia
    ^JUR
    w celu przywrócenia ostatnio zapisanych wartości w drukarce.
ZPL zapisuje wszystkie parametry jednocześnie za pomocą jednego polecenia omówionego powyżej. Starszy język programowania EPL (obsługiwany przez tę drukarkę) natychmiast zmienia i zapisuje poszczególne polecenia. Większość konfiguracji i ustawień jest wspólna dla ZPL i EPL. Na przykład zmiana ustawienia prędkości za pomocą EPL spowoduje również zmianę prędkości ustawionej dla operacji ZPL. Zmienione ustawienie EPL pozostanie nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania lub zresetowaniu przez dowolny język drukarki.
Drukarkę można skonfigurować w taki sposób, aby wydrukowana została etykieta konfiguracji drukarki zawierająca parametry pracy i ustawienia. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki). Narzędzie Zebra Setup Utilities i sterownik ZebraDesigner dla systemu Windows umożliwiają również wydrukowanie tej etykiety i innych etykiet stanu drukarki, aby ułatwić zarządzanie drukarką.