Programowanie ZPL do zarządzania pamięcią
Programowanie ZPL do zarządzania pamięcią

Programowanie ZPL do zarządzania pamięcią

ZPL wykorzystuje różne lokalizacje pamięci drukarki, które są używane do uruchamiania drukarki, składania obrazu wydruku, przechowywania formatów (formularzy), grafiki, czcionek i ustawień konfiguracyjnych.
 • ZPL obsługuje formaty (formularze), czcionki i grafiki podobne do plików oraz lokalizacje pamięci, takie jak dyski w środowisku systemu operacyjnego DOS:
  • Nazwy obiektów pamięci: do 16 znaków alfanumerycznych, po których następuje rozszerzenie pliku o trzy znaki alfanumeryczne, np.
   123456789ABCDEF.TTF
  • Starsze drukarki ZPL z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 60.13 i wcześniejszych mogą używać tylko formatu nazwy pliku 8.3 zamiast formatu nazwy pliku 16.3.
 • Umożliwia przenoszenie obiektów między lokalizacjami pamięci i usuwanie obiektów.
 • Obsługuje raporty listy plików w stylu katalogu DOS jako wydruki lub stan dla hosta.
 • Pozwala na użycie wieloznaczników (
  *
  ) w dostępie do plików.
Zarządzanie obiektami i polecenia raportu stanu
Polecenie
Nazwa
Opis
^WD
Drukuj etykietę katalogu
Drukuje listę obiektów oraz kodów i czcionek obecnych we wszystkich adresowalnych lokalizacjach pamięci.
~WC
Drukuj etykietę konfiguracji
Drukuje potwierdzenie stanu konfiguracji (etykietę), tak samo jak w przypadku trybu przycisku
FEED
(Podawanie) z jednym mignięciem. Patrz Tryby przycisku FEED (Podawanie).
^ID
Usuń obiekt
Usuwa obiekty z pamięci drukarki.
^TO
Przenieś obiekt
Służy do kopiowania obiektu lub grupy obiektów z jednego obszaru pamięci do innego.
^CM
Zmień oznaczenie literowe pamięci
Przypisuje oznaczenie literowe do obszaru pamięci drukarki.
^JB
Włącz pamięć flash
Przypomina formatowanie dysku — usuwa wszystkie obiekty z określonego obszaru pamięci
B:
lub
E:
.
~JB
Zresetuj pamięć opcjonalną
Przypomina formatowanie dysku — usuwa wszystkie obiekty z obszaru pamięci
B:
(opcja fabryczna).
~DY
Pobierz obiekty
Pobiera i instaluje wiele różnych obiektów programistycznych używanych przez drukarkę: czcionki (OpenType i TrueType), grafiki i inne typy danych obiektów.
Do pobierania grafiki i czcionek do drukarki zaleca się korzystanie z ZebraNet Bridge.
~DG
Pobierz grafikę
Pobiera obraz graficzny ASCII w formacie szesnastkowym. Jest on używany przez ZebraDesigner (aplikacja do tworzenia etykiet) do celów graficznych.
^FL
Łączenie czcionek
Dodaje dodatkową czcionkę lub czcionki TrueType do podstawowej czcionki TrueType w celu dodania glifów (znaków).
^LF
Wyświetl łącza czcionek
Drukuje listę połączonych czcionek.
^CW
Identyfikator czcionki
Przypisuje jeden znak alfanumeryczny jako alias do czcionki zapisanej w pamięci.