Czcionki i drukarka
Czcionki i drukarka

Czcionki i drukarka

Dzięki obsłudze różnych wewnętrznych czcionek i wbudowanego skalowania czcionki, jak również dzięki obsłudze międzynarodowych zestawów czcionek, stron kodowych znaków, Unicode oraz pobierania czcionek, drukarka zapewnia dostęp do języka użytkownika oraz spełnia wymagania w zakresie czcionek.
Funkcje dotyczące obsługi czcionek drukarki są zależne od języka programowania.
  • Język programowania EPL zapewnia obsługę podstawowych czcionek bitmapowych oraz międzynarodowych stron kodowych.
  • Język programowania ZPL zapewnia również zaawansowane opcje mapowania czcionek, technologię skalowania do obsługi czcionek wektorowych (TrueType lub OpenType), a także mapowanie znaków Unicode oraz obsługę podstawowych czcionek bitmapowych i stron kodowych z zestawami znaków.
  • Przewodnik programowania ZPL i EPL opisuje i dokumentuje czcionki, strony kodowe, dostęp do znaków, wyszczególnianie czcionek i ograniczenia związane z odpowiednimi językami programowania drukarki.
Informacje na temat obsługi tekstu, czcionek i znaków można znaleźć w przewodniku programowania ZPL i przewodniku programowania EPL. Przewodniki te są dostępne na stronie zebra.com/support.
Narzędzia drukarki i aplikacje udostępnione dla drukarki obsługują pobieranie czcionek do drukarki zarówno dla języka programowania drukarki ZPL, jak i EPL.
Niektórych czcionek ZPL zainstalowanych fabrycznie w drukarce nie można kopiować, klonować ani przywracać do drukarki poprzez ponowne załadowanie lub aktualizację oprogramowania sprzętowego. Jeśli te ograniczone licencją czcionki ZPL zostaną usunięte za pomocą polecenia jawnego usuwania obiektu ZPL, należy je ponownie zakupić i zainstalować przy użyciu narzędzia do aktywacji i instalacji czcionek. Czcionki EPL nie mają tego ograniczenia.