Czcionki EPL
Czcionki EPL

Czcionki EPL

Do pobierania czcionek dla operacji drukowania EPL służy aplikacja Zebra Setup Utilities lub ZebraNet Bridge.
Aby wyświetlić czcionki programowe (zewn.) dostępne dla EPL, należy wysłać polecenie EPL
EI
do drukarki.
 • Opcjonalne czcionki azjatyckie w drukarce są oznakowane jako czcionki programowe, przy czym są one dostępne za pośrednictwem polecenia
  A
  opisanego w przewodniku programowania EPL.
 • Wszystkie wyświetlane czcionki EPL są czcionkami bitmapowymi. Nie zawierają one rozszerzenia pliku
  .FNT
  ani poziomych (
  H
  ) ani pionowych (
  V
  ) desygnatorów, które są wyświetlane za pomocą polecenia ZPL
  ^WD
  (patrz Czcionki ZPL).
Aby usunąć nieazjatyckie czcionki EPL za pomocą programowania EPL, należy użyć polecenia
EK
.
Aby usunąć czcionki azjatyckie EPL z drukarki, należy użyć polecenia ZPL
^ID
.