Lokalizacja drukarki za pomocą stron kodowych
Lokalizacja drukarki za pomocą stron kodowych

Lokalizacja drukarki za pomocą stron kodowych

Drukarka umożliwia obsługę dwóch języków, regionów i zestawów znaków dla czcionek rezydentnych załadowanych dla drukarki dla każdego języka programowania, tj. ZPL oraz EPL. Istnieje również możliwość lokalizacji drukarki przy użyciu wspólnych międzynarodowych stron kodowych z mapami znaków.
  • Aby uzyskać informacje na temat obsługi strony kodowej ZPL, w tym Unicode, patrz polecenie
    ^CI
    w przewodniku programowania ZPL.
  • Aby uzyskać informacje na temat obsługi strony kodowej ZPL, patrz polecenie
    I
    w przewodniku programowania ZPL.