Wykrywanie nośnika
Wykrywanie nośnika

Wykrywanie nośnika

Drukarka obsługuje automatyczne wykrywanie nośnika. W sposób ciągły sprawdza i dostosowuje długość załadowanego nośnika, wykrywając niewielkie odchylenia.
Oto kilka przydatnych informacji na temat wykrywania nośnika:
 • Podczas drukowania lub podawania materiału drukarka szuka niewielkich, naturalnie występujących zmian długości, od etykiety do etykiety na rolce lub od rolki do rolki załadowanych nośników.
 • Na początku zadania drukowania lub podawania nośnika, jeśli drukarka wykryje, że oczekiwana długość nośnika lub odstęp między etykietami nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, automatycznie rozpocznie kalibrację długości nośnika.
 • Metody automatycznego wykrywania nośników są takie same dla formatów etykiet oraz programowania EPL i ZPL.
 • Jeśli podczas podawania materiału drukarka nie wykrywa odstępów między etykietami lub czarnych znaczników (albo nacięć w przypadku korzystania z czujnika czarnej linii) dla domyślnej maksymalnej długości etykiety wynoszącej 1 m (39 cali), urządzenie przełącza się w tryb ciągły (zwykle używany dla paragonów).
  Drukarka zachowuje te ustawienia do czasu ich zmiany za pomocą oprogramowania, takiego jak ZebraDesigner, za pomocą programowania ZPL lub EPL, lub za pomocą kalibracji ręcznej, która jest zalecana w przypadku załadowania nośnika o innej partii, rozmiarze lub dacie niż nośnik z poprzedniej rolki.
 • Można zmniejszyć automatyczną odległość maksymalnego wykrywania rodzaju nośnika za pomocą polecenia ZPL Maximum Label Length
  ^ML
  (Maksymalna długość etykiety).
  Ustaw tę odległość NIE MNIEJSZĄ NIŻ dwukrotność najdłuższej drukowanej etykiety. Jeśli najdłuższa drukowana etykieta ma szerokość 4 cale i długość 6 cali, można zmniejszyć tę odległość z domyślnych 39 cali do 12 cali (2 × 6 cali).
 • Drukarkę można skonfigurować, tak aby uruchamiała krótką kalibrację nośnika po włączeniu drukarki lub po zamknięciu pokrywy drukarki przy włączonym zasilaniu. Przy tym ustawieniu drukarka wprowadzi kilka etykiet podczas kalibracji.
 • Użyj etykiety konfiguracji drukarki, aby sprawdzić ustawienia nośników drukarki. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
 • Jeśli drukarka ma problemy z automatycznym wykrywaniem rodzaju nośnika i automatyczną kalibracją, przeprowadź dłuższą kalibrację przy użyciu Kalibracja ręczna. Podczas kalibracji ręcznej drukarka drukuje wykres działania czujnika, specyficzny dla załadowanego nośnika. Taka metoda wyłącza opcję automatycznego wykrywania nośnika drukarki; opcja zostanie włączona dopiero po przywróceniu parametrów fabrycznych urządzenia za pomocą sekwencji czterech mignięć przycisku
  FEED
  (Podawanie). Patrz Tryby przycisku FEED (Podawanie).
 • Można włączyć lub wyłączyć automatyczną kalibrację nośnika i zmodyfikować ją w razie potrzeby.
  • Niektóre zadania drukowania mogą wymagać użycia całych rolek nośnika. Aby uwzględnić te sytuacje, można indywidualnie zmodyfikować dwa warunki (włączyć zasilanie z załadowanym nośnikiem i zamknąć drukarkę przy włączonym zasilaniu) za pomocą polecenia ZPL Media Feed
   ^MF
   (Podawanie nośnika). Polecenie to jest używane głównie w przypadku, gdy potrzebne jest automatyczne wykrywanie i kalibracja nośnika.
  • Informacje na temat automatycznej kalibracji nośnika w kontekście dynamicznej kalibracji nośnika (etykieta do etykiety) można znaleźć w przewodniku programowania ZPL w rozdziale na temat polecenia
   ^XS
   .
   NIE należy zmieniać tych ustawień, jeśli używane są różne rodzaje nośników o różnej długości, materiały lub metody wykrywania (wstęga/odstęp, czarny znacznik, nacięcie lub ciągły).
  • Można doprecyzować proces automatycznej kalibracji i wykrywania nośnika, aby dopasować go do rodzaju nośnika załadowanego do drukarki. Użyj polecenia ZPL Media Tracking
   ^MN
   (Śledzenie nośnika), aby ustawić rodzaj nośnika.
  • Czasami drukarka może automatycznie wykrywać wstępnie zadrukowane materiały jako przerwy między etykietami. Może również interpretować każdy wydruk znajdujący się na podkładzie nośnika jako czarne znaki.
  • Jeśli dla materiałów ciągłych ustawiono parametr programowania ZPL
   ^MN
   , drukarka nie wykonuje automatycznej kalibracji. Polecenie
   ^MN
   obsługuje parametr automatycznej kalibracji
   ^MNA
   . Za pomocą tego parametru można przywrócić domyślne ustawienia drukarki, jeśli ma ona wznowić automatyczne wykrywanie wszystkich rodzajów nośników.