Licznik druku
Licznik druku

Licznik druku

Drukarka może zgłaszać alarmy konserwacji głowicy drukującej.
Można ją skonfigurować w taki sposób, aby ostrzegała o konieczności czyszczenia lub wymiany głowic drukujących, gdy zbliżają się do obliczonego okresu eksploatacji. Jeśli w drukarce jest zainstalowany zegar czasu rzeczywistego (RTC), raport głowicy drukującej będzie zawierał również datę. Te alarmy licznika druku są domyślnie wyłączone.
Wiele komunikatów i raportów licznika druku można dostosowywać do własnych potrzeb. Informacje na temat licznika druku można znaleźć w przewodniku programowania ZPL lub w przewodniku programowania EPL.
Aby aktywować alarmy licznika druku, wyślij do drukarki jedno z następujących poleceń:
  • oLY
    Polecenie EPL
  • ^JH,,,,,E
    Polecenie ZPL