Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
View content for :
Product:

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Jeśli podczas drukowania w drukarce zabraknie etykiet lub taśmy, pozostaw drukarkę włączoną podczas ponownego ładowania tych materiałów. Wyłączenie drukarki podczas drukowania powoduje utratę zadania drukowania. Po ponownym załadowaniu materiałów eksploatacyjnych naciśnij przycisk
FEED
(Podawanie), aby wznowić drukowanie.
Zaleca się korzystanie jedynie z wysokiej jakości etykiet i przywieszek, które zostały zatwierdzone przez producenta. W przypadku użycia etykiet, których powierzchnia klejąca nie przylega idealnie do podkładu, odsłonięte krawędzie takiej powierzchni mogą przykleić się do wewnętrznych prowadnic i wałków etykiety. Może to spowodować oderwanie się etykiety od podkładu i zablokowanie drukarki.
Użycie niezatwierdzonej taśmy może spowodować trwałe uszkodzenie głowicy drukującej. Taśmy te mogą być nieprawidłowo nawinięte na drukarkę lub zawierać substancje chemiczne, które mogą spowodować korozję głowicy drukującej.