Drukowanie autonomiczne
Drukowanie autonomiczne

Drukowanie autonomiczne

Drukarkę można skonfigurować do drukowania bez wcześniejszego podłączenia do komputera.
Drukarka może automatycznie uruchomić pojedynczy formularz etykiety. Aby przywołać formularz etykiety, można uzyskać dostęp do co najmniej jednego pobranego formularza etykiety i uruchomić go za pomocą terminala, urządzenia z interfejsem keyboard wedge lub klawiatury Zebra KDU (klawiatura z ekranem). Metody te umożliwiają użytkownikowi wykorzystanie urządzeń wejściowych danych, takich jak skanery lub wagi, do drukarki przez port szeregowy.
Drukarka umożliwia stworzenie przechowywanych w drukarce formatów etykiet, dla których:
  • Wprowadzanie danych nie jest wymagane. Drukarka będzie drukować po naciśnięciu przycisku
    FEED
    (Podawanie).
  • Wprowadzanie danych nie jest wymagane. Drukarka będzie drukować po usunięciu etykiety z opcjonalnego podajnika etykiet zainstalowanego na drukarce.
  • Co najmniej jedna zmienna danych jest wprowadzana za pośrednictwem terminala lub urządzenia z interfejsem keyboard wedge. Etykieta zostanie wydrukowana po uzupełnieniu ostatniego pola na zmienną.
  • Mają jeden lub więcej formatów etykiet, które są przywoływane poprzez zeskanowanie kodów kreskowych zawierających programowanie wymagane do uruchomienia formularza etykiety.
  • Formularze etykiet stanowią łańcuch procesów, gdzie każda etykieta zawiera kod kreskowy z programowaniem wymaganym do uruchomienia kolejnej etykiety w sekwencji procesu.
Oba języki programowania drukarki (ZPL i EPL) obsługują specjalny formularz etykiet, który zostanie uruchomiony automatycznie po zakończeniu cyklu zasilania lub wykonaniu resetu. ZPL szuka pliku o nazwie
AUTOEXEC.ZPL
. EPL szuka formularza etykiety o nazwie
AUTOFR
i działa, dopóki nie zostanie wyłączony. Jeśli oba pliki zostaną załadowane do drukarki, zostanie uruchomiony tylko program
AUTOEXEC.ZPL
.
Aby usunąć pliki, należy usunąć oba pliki z drukarki, a następnie zresetować lub wyłączyć i włączyć drukarkę.
W przypadku tego modelu drukarki polecenie EPL
AUTOFR
można wyłączyć tylko za pomocą znaku
NULL
(00 hex lub ASCII 0). Drukarka zignoruje znak XOFF (13 hex lub ASCII 19), który normalnie wyłącza operację formowania
AUTOFFR
w większości innych drukarek EPL.
Drukarka może pobierać do 750 mA poprzez linię 5 V portu szeregowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu portu szeregowego drukarki, patrz Okablowanie interfejsu.