Określanie rodzajów nośników termicznych
Określanie rodzajów nośników termicznych
View content for :
Product:

Określanie rodzajów nośników termicznych

Drukowanie na nośnikach termotransferowych wymaga użycia taśmy, natomiast druk na nośnikach termicznych nie wymaga jej wykorzystania.
Aby określić, czy taśmy należy użyć z określonym nośnikiem, patrz Wykonywanie testu zadrapania nośnika.
Drukarki termotransferowe obsługują nośniki taśmowe i termotransferowe.