Lokalizowanie etykiety konfiguracji drukarki
Lokalizowanie etykiety konfiguracji drukarki

Lokalizowanie etykiety konfiguracji drukarki

Etykieta konfiguracji drukarki może być drukowana w jednym z 16 języków. Polecenie programowania ZPL
^KD
służy do zmiany języka wyświetlania dla większości pozycji stanu drukarki na etykiecie.
Informacje na temat drukowania etykiety konfiguracji drukarki można znaleźć w rozdziale Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki) lub Tryby przycisku FEED (Podawanie).