Metody i tryby drukowania
Metody i tryby drukowania
View content for :
Product:

Metody i tryby drukowania

Drukarka może pracować w różnych trybach i konfiguracjach nośników.
Tryb
Opis
Druk termiczny
Wykorzystuje nośniki wrażliwe na wysoką temperaturę do drukowania na nośnikach obsługujących tę metodę drukowania. Patrz Określanie rodzajów nośników termicznych.
Druk termotransferowy
Wykorzystuje taśmę i transfer ciepła do drukowania na nośnikach termotransferowych obsługujących tę metodę drukowania. Patrz Określanie rodzajów nośników termicznych.
Standardowy tryb odrywania
Umożliwia odrywanie każdej etykiety lub drukowanie wsadowe pasków etykiet po wydrukowaniu przez drukarkę.
Tryb podawania etykiet
Jeśli drukarka jest wyposażona fabrycznie w opcjonalny podajnik etykiet i jest ustawiona w tym trybie, podajnik może odkleić materiał podłoża od drukowanej etykiety przed wydrukowaniem następnej etykiety. Patrz Opcjonalny podajnik etykiet.
Autonomiczny
Drukarka może drukować bez podłączenia do komputera. Wówczas do sterowania drukarką służy uruchamiana automatycznie opcja formularzy etykiet (oparta na programowaniu) lub urządzenie do wprowadzania danych podłączone do portu szeregowego drukarki. Ten tryb umożliwia podłączenie urządzeń wejściowych, takich jak skanery, wagi, klawiatury Zebra KDU (Keyboard Display Unit) lub Zebra KDU Plus. Patrz Moduł klawiatury z ekranem (KDU) drukarki Zebra.
Drukowanie w sieci współużytkowanej
Drukarki z opcją interfejsu Ethernet wyposażono w wewnętrzny serwer druku ze stroną internetową ZebraLink, służącą do konfiguracji drukarki, oraz w oprogramowanie ZebraNet Bridge, które umożliwia zarządzanie drukarkami Zebra dostępnymi w sieci i monitorowanie ich stanu. Patrz Wewnętrzny (przewodowy) serwer druku 10/100 ZebraNet.