Druk termiczny
Druk termiczny

Druk termiczny

Podczas korzystania z drukarki w trybie druku termicznego należy przestrzegać pewnych środków ostrożności.
Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się. Aby uniknąć uszkodzenia głowicy drukującej i ryzyka obrażeń ciała, należy unikać dotykania głowicy drukującej. Do konserwacji głowicy drukującej należy używać wyłącznie pióra do czyszczenia.
Ładunek elektrostatyczny gromadzący się na powierzchni ludzkiego ciała lub innych powierzchniach może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie głowicy drukującej lub podzespołów elektronicznych używanych w tym urządzeniu. Podczas pracy z głowicą drukującą lub podzespołami elektronicznymi pod górną pokrywą należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa elektrostatycznego.