Konwencje zapisu
Konwencje zapisu

Konwencje zapisu

W tym dokumencie zastosowano następujące konwencje:
 • Tekst pogrubiony
  służy do podkreślenia następujących elementów:
  • nazwy okien dialogowych, okien i ekranów;
  • nazwy list rozwijanych i pól listy;
  • nazwy pól wyboru i przycisków opcji;
  • ikony na ekranie;
  • nazwy klawiszy na klawiaturze;
  • nazwy przycisków na ekranie.
 • Punktor (•) wskazuje:
  • elementy akcji;
  • listy alternatyw;
  • listy wymaganych czynności, niekoniecznie następujących po sobie.
 • Listy sekwencyjne (np. opisy procedur „krok po kroku”) mają postać list numerowanych.