Co zrobić, jeśli zapomnisz zainstalować sterowniki drukarki
Co zrobić, jeśli zapomnisz zainstalować sterowniki drukarki

Co zrobić, jeśli zapomnisz zainstalować sterowniki drukarki

Jeśli drukarka Zebra zostanie podłączona do źródła zasilania przed zainstalowaniem sterowników, zostanie wyświetlona jako urządzenie nieokreślone.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows, aby pobrać i zainstalować sterowniki na komputerze przenośnym.
 2. W menu
  Windows
  otwórz
  Control Panel
  (Panel sterowania).
 3. Kliknij opcję
  Devices and Printers
  (Urządzenia i drukarki).
  W tym przykładzie ZTC ZT320-203dpi ZPL jest nieprawidłowo zainstalowaną drukarką Zebra.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę reprezentującą urządzenie, a następnie wybierz opcję
  Properties
  (Właściwości).
  Zostaną wyświetlone właściwości urządzenia.
 5. Kliknij kartę
  Hardware
  (Sprzęt).
 6. Wybierz drukarkę z listy
  Device Functions
  (Funkcje urządzenia), a następnie kliknij
  Properties
  (Właściwości).
  Zostaną wyświetlone właściwości.
 7. Kliknij
  Change settings
  (Zmień ustawienia), a następnie kliknij kartę
  Driver
  (Sterownik).
 8. Kliknij
  Update Driver
  (Aktualizuj sterownik).
 9. Kliknij
  Browse my computer for driver software
  (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterownika).
 10. Kliknij
  Browse
  (Przeglądaj) i przejdź do folderu
  Downloads
  (Pobrane).
 11. Kliknij
  OK
  , aby wybrać folder.
 12. Kliknij
  Next
  (Dalej).
  Urządzenie zostało zaktualizowane przy użyciu właściwych sterowników.