Wydruk testowy w drukarce Ethernet
Wydruk testowy w drukarce Ethernet

Wydruk testowy w drukarce Ethernet

Drukowanie testowe w drukarce Ethernet podłączonej do sieci (LAN lub WAN) za pomocą wiersza poleceń (MS-DOS) (lub Uruchom z menu Start systemu Windows XP).
 1. Utwórz plik tekstowy zawierający trzy znaki ASCII: ~WC.
 2. Zapisz plik jako:
  TEST.ZPL
  (dowolna nazwa pliku i nazwa rozszerzenia).
 3. Odczytaj adres IP z wydruku etykiety stanu konfiguracji drukarki. W przypadku systemu podłączonego do tej samej sieci lokalnej lub rozległej co drukarka, wpisz i zatwierdź następujące dane w pasku adresu przeglądarki:
  fpt (adres IP)
  (dla adresu IP 123.45.67.01 będzie to:
  ftp 123.45.67.01
  )
 4. Wpisz słowo
  put
  , a następnie nazwę pliku, i zatwierdź. W przypadku pliku drukowania testowego polecenie będzie wyglądać następująco:
  put TEST.ZPL
  . Drukarka powinna wydrukować etykietę stanu konfiguracji drukarki.