Drukowanie testowe za pomocą menu Printers and Faxes (Drukarki i faksy) w systemie Windows:
Drukowanie testowe za pomocą menu Printers and Faxes (Drukarki i faksy) w systemie Windows:

Drukowanie testowe za pomocą menu Printers and Faxes (Drukarki i faksy) w systemie Windows:

Wydrukuj stronę testową za pomocą menu Printers and Faxes (Drukarki i faksy) w systemie Windows.
 1. Kliknij przycisk Start, aby otworzyć menu
  Printers and Faxes
  (Drukarki i faksy) lub
  Control Panel
  (Panel sterowania) umożliwiający dostęp do menu
  Printers and Faxes
  (Drukarki i faksy). Otwórz menu.
 2. Kliknij ikonę zainstalowanej drukarki, aby ją wybrać, i kliknij prawym klawiszem myszy, aby otworzyć menu
  Properties
  (Właściwości).
 3. W oknie karty
  General
  (Ogólne) drukarki kliknij przycisk
  Print Test Page
  (Drukuj stronę testową). Drukarka powinna wydrukować stronę testową systemu Windows.