Podłączanie drukarki do komputera
Podłączanie drukarki do komputera

Podłączanie drukarki do komputera

Drukarki Zebra G-Series obsługują szeroką liczbę opcji i konfiguracji interfejsów.
Należą do nich: interfejs USB (Universal Serial Bus), interfejs szeregowy RS232, interfejs równoległy (IEEE 1284.4) i interfejs Ethernet 10/100.
  • USB, szeregowy i równoległy
  • Opcjonalne: USB, szeregowy i Ethernet (przewodowy)
Zebra Setup Utility pełni funkcję asystenta podczas instalacji tych interfejsów. Okablowanie oraz unikalne parametry każdego z tych fizycznych interfejsów komunikacji drukarki zostały omówione na kolejnych stronach celem pomocy podczas wyboru ustawień konfiguracji przed i bezpośrednio po podłączeniu zasilania. Kreator konfiguracji Zebra Setup Utility poinstruuje Cię, aby włączyć zasilanie drukarki w odpowiednim czasie celem zakończenia instalacji drukarki.
Podczas mocowania kabla interfejsu wyłącznik zasilania powinien znajdować się w położeniu OFF. Kabel zasilający musi być włożony do zasilacza i gniazda zasilania z tyłu drukarki przed podłączeniem lub rozłączeniem kabli komunikacji.