Kabel Ethernet
Kabel Ethernet

Kabel Ethernet

Drukarka wymaga kabla UTP RJ45 Ethernet kategorii CAT-5 lub wyższej.
Więcej informacji na temat konfigurowania drukarki do pracy w zgodnej sieci Ethernet można znaleźć w instrukcji obsługi wewnętrznego serwera druku ZebraNet 10/100. Drukarka musi być skonfigurowana do pracy w sieci LAN (sieć lokalna) lub WAN (sieć rozległa). Dostęp do serwera druku w drukarce można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych drukarki.
1
Kabel Ethernet (złącze RJ45)