Automatyczna szybkość transmisji
Automatyczna szybkość transmisji

Automatyczna szybkość transmisji

Automatyczna synchronizacja szybkości transmisji umożliwia drukarce automatyczne dopasowanie parametrów komunikacji komputera-hosta.
Aby automatycznie ustawić szybkość transmisji:
 1. Naciśnij i przytrzymaj
  Feed
  (Podawanie), aż zielona kontrolka LED stanu mignie raz, dwa razy, a następnie trzy razy.
 2. Gdy kontrolka LED stanu miga, wyślij sekwencję polecenia
  ^XA^XZ
  do drukarki.
 3. Gdy drukarka i host są zsynchronizowane, kontrolka LED świeci na zielono w sposób ciągły.
Podczas automatycznej synchronizacji szybkości transmisji opcja drukowania etykiet jest niedostępna.