EPL — polecenie Y
EPL — polecenie Y

EPL — polecenie Y

Użyj polecenia konfiguracji portu szeregowego (
Y
), aby zmienić ustawienia komunikacji w drukarce.
 1. Gdy komputer-host ma takie same ustawienia komunikacji jak drukarka, wyślij polecenie
  Y
  , aby wprowadzić żądane ustawienia w drukarce.
  Polecenie
  Y
  nie obsługuje ustawiania kontroli przepływu danych. Zamiast tego użyj ustawienia
  Xon/Xoff
  .
 2. Zmień ustawienia komputera-hosta, tak aby odpowiadały nowym ustawieniom drukarki.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w przewodniku programowania trybu strony EPL.