Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego
Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego

Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego

Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne parametrów komunikacji w drukarce (ustawienia komunikacji szeregowej to: szybkość transmisji 9600 bodów, 8-bitowa długość słowa, brak kontroli parzystości [NO], 1 bit stopu i kontrola przepływu danych DTR/XON/XOFF).
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania, aż zielona kontrolka stanu mignie raz, po chwili mignie dwa razy, a po kolejnej chwili mignie trzy razy (natychmiast zwolnij przycisk).
 2. Gdy kontrolka LED stanu miga szybko na bursztynowo i zielono, naciśnij przycisk podawania. Łączność szeregową pomiędzy drukarką a komputerem-hostem można skonfigurować przy użyciu polecenia
  ^SC
  języka programowania ZPL lub polecenia
  Y
  języka programowania EPL.
  Wczesne modele drukarek Zebra wykorzystujące programowanie języka EPL miały następujące domyślne ustawienia portu szeregowego: szybkość transmisji 9600 bodów, brak kontroli parzystości [NO], 8 bitów danych, 1 bit stopu oraz łączone sterowanie danymi HARDWARE [Sprzęt] i SOFTWARE [Oprogramowanie] (odpowiadające w zasadzie DTR/Xon/Xoff). Ustawienie kontroli przepływu w systemie operacyjnym Windows było dla większości aplikacji ustawieniem Hardware (Sprzętowe).