Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows®
Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows

Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows

Firma Zebra zmienia sposób instalowania i używania drukarki w komputerach z systemem Windows.
Po skonfigurowaniu drukarki i sprawdzeniu, że może ona wydrukować etykietę z konfiguracją, można podłączyć drukarkę do urządzenia (np. komputera, telefonu lub tabletu) i zainstalować sterowniki.
Zaleca się, aby wstępnie zainstalować sterownik ZebraDesigner dla systemu Windows co najmniej w celu ułatwienia obsługi i uproszczenia systemów operacyjnych Windows (OS) w wersji wyższej niż Windows XP OS SP2.
Firma Zebra oferuje następujące możliwości:
 • Zebra Setup Utilities (ZSU) — pakiet sterowników drukarki Zebra, programów narzędziowych oraz narzędzi łączności i instalacji wykorzystywanych przez większość systemów operacyjnych Windows.
  Pakiet Zebra Setup Utilities i sterowniki drukarki Zebra dla systemu Windows są dostępne na dysku CD dołączonym do drukarki. W przypadku nowszych wersji należy przejść do witryny firmy Zebra pod adresem zebra.com.
 • ZebraDesigner Driver i Zebra Setup Utilities — sterownik obsługuje 32- i 64-bitowy system operacyjny Windows i jest certyfikowany przez firmę Microsoft. Można go zainstalować w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008 i Windows Server 2003.
  Sterowniki ZebraDesigner i Zebra Setup Utilities obsługują następujące interfejsy komunikacyjne drukarki G-Series:
  • Port USB
  • Port równoległy
  • Port szeregowy
  • Przewodowa i bezprzewodowa sieć Ethernet
  • Bluetooth (za pomocą wirtualnego portu drukarki Bluetooth)
Z podłączeniem zasilania do drukarki należy poczekać do momentu zainstalowania sterowników na komputerze.
Aby zainstalować sterowniki:
 1. Podłącz drukarkę do komputera z systemem operacyjnym Windows, który jest wspierany przez sterownik Zebra, a mianowicie Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008 i Windows Server 2003.
 2. Zainstaluj pakiet Zebra Setup Utilities. Narzędzie wyświetli monit o włączenie zasilania drukarki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację drukarki.