Port szeregowy i systemy operacyjne Windows
Port szeregowy i systemy operacyjne Windows

Port szeregowy i systemy operacyjne Windows

Domyślne ustawienia komunikacji portu szeregowego systemu operacyjnego Windows są ściśle zgodne z domyślnymi ustawieniami drukarki z jednym wyjątkiem (kontrola przepływu danych). Należy go zmienić.
Domyślnym ustawieniem kontroli przepływu danych w systemie Windows jest NONE (BRAK). Drukarka G-Series wymaga ustawienia opcji kontroli przepływu na wartość Hardware (Sprzętowa).
Obecnie drukarki G-Series nie obsługują wykrywania urządzeń typu Plug and Play (PnP) portu szeregowego systemu Windows.