Uruchamianie kreatora instalacji drukarki
Uruchamianie kreatora instalacji drukarki

Uruchamianie kreatora instalacji drukarki

 1. Na ostatnim ekranie instalatora sterownika pozostaw zaznaczoną opcję „Run the Printer Installation Wizard” (Uruchom kreatora instalacji drukarki), a następnie kliknij przycisk
  Finish
  (Zakończ).
  Wyświetlony zostanie kreator instalacji sterownika drukarki.
 2. Kliknij
  Next
  (Dalej).
 3. Kliknij
  Install Printer Driver
  (Zainstaluj sterownik drukarki).
  Zostanie wyświetlona umowa licencyjna.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij
  Next
  (Dalej).
 5. Wybierz opcję komunikacji, którą chcesz skonfigurować dla drukarki:
  • Port sieciowy: Instalacja drukarek z połączeniem sieciowym Ethernet (LAN) lub bezprzewodowym (Wi-Fi). Poczekaj, aż sterownik przeskanuje lokalną sieć w poszukiwaniu urządzeń, i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Port USB: Instalacja drukarek podłączonych za pomocą kabla USB. Podłącz drukarkę do komputera. Jeśli drukarka jest już podłączona i włączona, może być konieczne odłączenie kabla USB i ponowne zainstalowanie drukarki. Sterownik automatycznie wyszuka model podłączonej drukarki.
  • Port Bluetooth: Instalacja drukarek z połączeniem Bluetooth.
  • Inne: Instalacja na innym typie kabla, np. równoległym (LPT) i szeregowym (COM). Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
 6. W razie potrzeby wybierz model i rozdzielczość drukarki.
  Model i rozdzielczość znajdują się na etykiecie konfiguracji drukarki. Instrukcje dotyczące drukowania etykiety znajdują się w części Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).