Przygotowanie nośnika
Przygotowanie nośnika

Przygotowanie nośnika

Niezależnie od tego, czy nośnik jest nawinięty do wewnątrz, czy na zewnątrz, należy go załadować do drukarki w taki sam sposób.
Usuń zewnętrzną długość nośnika. Podczas transportu, przenoszenia lub magazynowania rolka może się zabrudzić lub zapylić. Usunięcie zewnętrznej długości nośnika pozwala uniknąć wciągnięcia kleju lub zanieczyszczonego nośnika pomiędzy głowicę drukującą i płytę.