Umieszczanie rolki w przedziale nośnika
Umieszczanie rolki w przedziale nośnika

Umieszczanie rolki w przedziale nośnika

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zainstalować rolkę z nośnikiem w drukarce.
  1. Otwórz drukarkę. Pamiętaj, aby pociągnąć dźwignie zatrzasku zwalniania w kierunku przodu drukarki.
  2. Otwórz uchwyty rolki nośnika. Pociągnij i otwórz prowadnice nośnika wolną ręką, umieść rolkę nośnika na uchwytach rolki i zwolnij prowadnice. Ustaw rolkę nośnika w taki sposób, aby jej powierzchnia drukowania była zwrócona w górę, gdy przechodzi nad wałkiem dociskowym (napędu).
  3. Pociągnij nośnik tak, aby wystawał z przodu drukarki. Sprawdź, czy rolka swobodnie się obraca. Rolka nie może się znajdować u dołu przedziału nośnika. Sprawdź, czy dany nośnik został załadowany powierzchnią drukowania do góry.
  4. Wciśnij nośnik pod obie prowadnice nośnika.
    1
    Prowadnice nośnika
  5. Zamknij drukarkę. Naciśnij w dół do zatrzaśnięcia pokrywy.