Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)
Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)

Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)

Przed podłączeniem drukarki do komputera upewnij się, że drukarka jest w pełni sprawna.
Można to wykonać, drukując etykietę stanu konfiguracji.
 1. Sprawdź, czy nośnik został prawidłowo załadowany i czy górna pokrywa drukarki jest zamknięta.
 2. Jeśli drukarka nie została jeszcze włączona, uruchom zasilanie drukarki.
  Jeśli drukarka uruchomi się, a kontrolka stanu będzie migać na zielono (tryb wstrzymania)...
  Naciśnij jeden raz przycisk
  Feed
  (Podawanie), aby przełączyć drukarkę w tryb gotowości (do drukowania).
  Jeśli kontrolka stanu drukarki nie świeci na zielono w sposób ciągły (gotowa)...
  Patrz rozdział Rozwiązywanie problemów.
 3. Naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie) dwa do trzech razy, aby umożliwić drukarce kalibrację dla zainstalowanych nośników.
  Drukarka automatycznie przeprowadzi kalibrację (patrz Wykrywanie nośnika) i w trakcie tego procesu może podawać kilka etykiet.
 4. Gdy kontrolka stanu zaświeci się na zielono, naciśnij i przytrzymaj przycisk
  Feed
  (Podawanie), aż kontrolka stanu mignie jeden raz, a następnie zwolnij przycisk.
  Zostanie wydrukowana etykieta konfiguracji. Jeśli nie można wydrukować tej etykiety, patrz Pierwsze kroki.
  CFG-LBL-01_GK420d.tif
 5. Wyłącz drukarkę.