Interfejs Ethernet
Interfejs Ethernet

Interfejs Ethernet

Ten interfejs wymaga kabla UTP RJ45 Ethernet kategorii CAT-5 lub wyższej.
Poniższa tabela przedstawia przypisanie styków kabla łączności.
Układ styków Ethernet
Sygnał
Styk
Styk
Sygnał
Tx+
1
1
Tx+
Tx-
2
2
Tx-
Rx+
3
3
Rx+
4
4
5
5
Rx-
6
6
Rx-
7
7
8
8