Włącznik zasilania
Włącznik zasilania

Włącznik zasilania

Naciśnij przycisk w górę, aby włączyć (ON) lub w dół, aby wyłączyć (OFF) drukarkę.
Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli komunikacyjnych i zasilania należy wyłączyć zasilanie drukarki.
1
Włącznik zasilania