Czyszczenie głowicy drukującej
Czyszczenie głowicy drukującej

Czyszczenie głowicy drukującej

Zawsze używaj nowego pióra do czyszczenia na głowicy drukującej. (Stare pióro zawiera zanieczyszczenia pochodzące z poprzednich zastosowań, które mogą uszkodzić głowicę drukującą).
Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się. Aby uniknąć uszkodzenia głowicy drukującej i ryzyka obrażeń ciała, należy unikać dotykania głowicy drukującej. Do konserwacji drukarki należy używać wyłącznie pióra do czyszczenia.
Po załadowaniu nowego nośnika można również wyczyścić głowicę drukującą.
  1. Przetrzyj piórem obszar po ciemnym obszarze głowicy drukującej. Czyść od środka w kierunku zewnętrznych krawędzi. W ten sposób pozostałości kleju przeniesione z krawędzi nośnika na głowicę druku znajdą się poza ścieżką nośnika.
  2. Odczekaj minutę przed zamknięciem drukarki.