Czyszczenie i wymiana wałka dociskowego
Czyszczenie i wymiana wałka dociskowego

Czyszczenie i wymiana wałka dociskowego

Standardowy wałek dociskowy (rolka napędowa) zazwyczaj nie wymaga czyszczenia. Kurz z papieru i podkładu może się gromadzić bez wpływu na drukowanie. Zanieczyszczenia na wałku dociskowym mogą uszkodzić głowicę drukującą lub spowodować poślizg lub przywieranie nośnika podczas drukowania. Klej, brud, pył, oleje i inne zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć z wałka dociskowego.
Wałek dociskowy (i ścieżkę nośnika) należy czyścić, gdy wydajność drukarki, jakość druku lub obsługa nośników znacznie się pogorszyła. Wałek dociskowy to powierzchnia druku i rolka napędowa dla danego nośnika. Jeśli przywieranie lub zacinanie nie ustępuje nawet po czyszczeniu, należy wymienić wałek dociskowy.
Do czyszczenia wałka dociskowego można użyć pozbawionego włókien wacika (takiego jak wacik Texpad) lub czystej i niestrzępiącej się wilgotnej ściereczki, która została delikatnie nasączona alkoholem medycznym (stężenie 90% lub wyższe).
  1. Otwórz pokrywę (i drzwiczki podajnika). Usuń nośnik z obszaru wałka dociskowego.
  2. Wyciągnij wypustki po lewej i prawej stronie wałka. Następnie obróć je do góry.
  3. Unieś wałek dociskowy ponad dolny korpus drukarki.
  4. Wyczyść wałek dociskowy wacikiem zwilżonym alkoholem. Czyść od środka na zewnątrz. Powtarzaj tę procedurę, aż wszystkie powierzchnie wałka zostaną wyczyszczone. W przypadku dużego nagromadzenia kleju lub zacięcia etykiety powtórz czynność nowym wacikiem, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia. Na przykład kleje i oleje można rozcieńczyć podczas wstępnego czyszczenia, ale nie zostaną całkowicie usunięte.
  5. Zamontuj wałek dociskowy w drukarce. Po użyciu wyrzuć waciki do czyszczenia — nie używaj ich ponownie.
  6. Upewnij się, że na wałku dociskowym znajdują się łożyska.
  7. Wyrównaj wałek dociskowy z łożyskami do lewej i opuść go na dolny korpus drukarki.
  8. Obróć wypustki w oryginalne pozycje w celu ich zablokowania.
Pozostaw drukarkę do wyschnięcia przez minutę przed zamknięciem drzwiczek podajnika, pokrywy nośnika lub załadowaniem etykiet.