Czyszczenie czujnika
Czyszczenie czujnika

Czyszczenie czujnika

Na czujnikach nośników może gromadzić się kurz.
 1. Delikatnie wymieć kurz; jeśli okaże się to konieczne, użyj do tego celu suchego wacika. Jeśli pozostaną kleje lub inne zanieczyszczenia, użyj wacika zwilżonego alkoholem, aby je usunąć.
 2. Za pomocą suchego wacika usuń wszelkie pozostałości, które mogły pozostać po pierwszym czyszczeniu.
 3. Powtarzaj odpowiednio czynności 1 i 2 aż do usunięcia z czujnika wszystkich zanieczyszczeń i smug.
  1
  Czujnik odstępu
  2
  Czujnik czarnej linii
  3
  Czujnik pobrania etykiety