Diagnostyka problemów łączności
Diagnostyka problemów łączności

Diagnostyka problemów łączności

Jeśli wystąpił problem podczas przesyłania danych między komputerem a drukarką, spróbuj przełączyć drukarkę w tryb diagnostyki komunikacji.
Drukarka wydrukuje znaki ASCII i odpowiadające im wartości szesnastkowe dla wszystkich danych otrzymanych z komputera hosta. Patrz przykład zamieszczony poniżej.
Aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
Tryb zrzutu danych szesnastkowych można włączyć na wiele sposobów:
 • Polecenie ZPL
  ~JD
 • Polecenie zrzutu EPL
 • Po włączeniu zasilania przy naciśniętym przycisku
  Feed
  (Podawanie). Patrz procedura wyłączania zasilania w części Tryby przycisku Feed (Podawanie).
Drukarka wydrukuje teraz komunikat
Now in DUMP
(patrz niżej) i przejdzie do początku następnej etykiety.
Wydrukowany zostanie następujący przykład trybu DUMP komunikacji. Na wydruku wyświetlane są dane szesnastkowe 00h–FFh (0–255 w zapisie dziesiętnym) z unikatowym znakiem dla każdej wartości szesnastkowej wyświetlanej powyżej danych szesnastkowych.
Puste linie między wierszami danych to miejsca, w których rejestrowane są błędy obsługi danych przez port szeregowy i Bluetooth. Błędy są następujące:
 • F
  = błąd ramki
 • P
  = błąd parzystości
 • N
  = błąd szumu
 • O
  = błąd przekroczenia danych
Aby wyjść z trybu diagnostycznego i wznowić drukowanie, wyłącz, a następnie włącz drukarkę. Inną metodą na opuszczenie trybu diagnostyki jest naciśnięcie przycisku
Feed
(Podawanie) tyle razy, ile trzeba w celu wykasowania bufora poleceń drukarki i wydrukowania na etykiecie komunikatu
Out of DUMP
.