Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych przez kontrolkę stanu
Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych przez kontrolkę stanu

Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych przez kontrolkę stanu

Następujące numery rozwiązanie kontrolki stanu błędu odpowiadają opisom wymienionym w Table 1. Każdy numer błędu może mieć jedno lub kilka rozwiązań, które umożliwiają jego naprawienie.

1. Drukarka nie jest podłączona do zasilania.

 • Czy zasilanie drukarki zostało włączone?
 • Sprawdź połączenia zasilania od gniazdka ściennego do źródła zasilania oraz od zasilacza drukarki. Patrz Podłączanie zasilania.
 • Odłącz drukarkę od gniazdka elektrycznego na 30 sekund i podłącz ją ponownie.

2. Drukarka jest włączona i znajduje się w stanie bezczynności.

 • Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.

3. Drukarka nie wykonała wewnętrznego testu po włączeniu zasilania (POST).

 • Jeśli ten błąd wystąpi bezpośrednio po włączeniu drukarki, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem, aby uzyskać pomoc. Jeśli drukarka działa normalnie, kontrolka stanu drukarki będzie świecić na bursztynowo przez około 10 sekund, a następnie zmieni kolor na zielony (ciągły lub migający).

Wystąpił błąd pamięci.

 • Jeśli ten błąd wystąpi po zakończeniu drukowania, wyłącz i włącz drukarkę, a następnie wznów drukowanie.

Głowica drukująca musi ostygnąć.

 • Jeśli błąd będzie nadal występował, wyłącz drukarkę na co najmniej pięć minut, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli bursztynowa kontrolka nadal się świeci, drukarka wymaga obsługi serwisowej.

4. Drukarka odbiera dane.

 • Po odebraniu wszystkich danych kontrolka LED stanu zmieni kolor na zielony i drukarka automatycznie wznowi pracę.

5. Brak nośnika.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Ładowanie nośników rolkowych rozdziału Pierwsze kroki, a następnie naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie) w celu wznowienia drukowania.

Głowica drukująca jest otwarta.

 • Zamknij górną pokrywę, a następnie naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie), aby wznowić drukowanie.

6. Drukarka została zatrzymana.

 • Naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie), aby wznowić drukowanie.

7. Nadmierna temperatura głowicy drukującej.

 • Drukowanie zostanie zatrzymane, gdy głowica drukująca ochłodzi się do akceptowalnej temperatury drukowania. Gdy tak się stanie, drukarka automatycznie wznowi pracę.

8. Pamięć FLASH nie została zaprogramowana.

 • Zwróć drukarkę autoryzowanemu sprzedawcy.

9. Wystąpiła krytyczna awaria głowicy drukującej lub silnika.

 • Zwróć drukarkę autoryzowanemu sprzedawcy.

10. Drukarka defragmentuje pamięć.

Nie wyłączaj drukarki podczas defragmentacji. Może to spowodować jej uszkodzenie.
 • Defragmentacja to normalny tryb pracy drukarki, który umożliwia zarządzanie wolną pamięcią w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia. Drukarka przeprowadzi defragmentację pamięci zarówno po przywróceniu ustawień fabrycznych, jak i po wykryciu przez drukarkę konieczności defragmentacji. Gdy drukarka jest w tym stanie, poczekaj, aż zakończy defragmentację. Jeśli to ostrzeżenie pojawia się często, sprawdź formaty etykiet. Formaty, które często i wielokrotnie zapisują i kasują dane z pamięci, mogą często powodować defragmentację drukarki. Użycie formatów, które pozwalają uniknąć częstych i powtarzających się zdarzeń zapisu/kasowania pamięci, zminimalizuje potrzebę defragmentacji.
 • Jeśli to ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone, drukarka wymaga naprawy. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.