Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów
Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów

Użycie naklejek testowych przy wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów

Rozwiąż problemy z drukarką, drukując etykietę z konfiguracją i problemami z drukiem.

Drukowanie etykiety z konfiguracją

Wydrukowanie listy z bieżącą konfiguracją drukarki wymaga przeprowadzenia sekwencji jednego mignięcia przycisku podawania, opisanej w części Tryby przycisku Feed (Podawanie). Patrz sekcja Konfiguracja ZPL, aby zinterpretować etykietę.

Ponowna kalibracja

Przeprowadź ponowną kalibrację drukarki w przypadku wystąpienia nietypowych zachowań, takich jak pomijanie etykiet. Patrz sekwencja dwóch mignięć w Tryby przycisku Feed (Podawanie).