Kalibracja ręczna
Kalibracja ręczna

Kalibracja ręczna

Kalibrację ręczną zaleca się przeprowadzić przy każdorazowym użyciu nośnika z nadrukiem lub gdy drukarka nie może przeprowadzić prawidłowej kalibracji automatycznej.
 1. Upewnij się, że nośnik jest załadowany.
 2. Włącz zasilanie drukarki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  Feed
  (Podawanie), aż zielona kontrolka stanu mignie jeden raz, a następnie dwa razy, a następnie przejdź dalej, aż grupy mignięć osiągną grupę siedmiu mignięć. Zwolnij przycisk
  Feed
  (Podawanie).
 4. Drukarka dokona konfiguracji czujnika nośnika dla załadowanego podłoża etykiety. Po zakończeniu powyższej regulacji rolka będzie automatycznie wprowadzana do chwili, gdy jedna etykieta znajdzie się na głowicy drukującej. Zostanie wydrukowany profil ustawień czujnika nośnika (podobny do poniższego przykładu). Po zakończeniu drukarka zapisze nowe ustawienia w pamięci i będzie gotowa do normalnej pracy.
 5. Naciśnij przycisk
  Feed
  (Podawanie). Jedna pusta etykieta zostanie podana w całości. Jeśli to nie nastąpi, spróbuj przywrócić ustawienia domyślne (patrz sekwencja czterech mignięć w Tryby przycisku Feed (Podawanie)) i ponownie wykonać kalibrację drukarki.
  Wykonanie kalibracji ręcznej powoduje wyłączenie funkcji automatycznej kalibracji. Aby powrócić do automatycznej kalibracji, należy przywrócić ustawienia domyślne drukarki (patrz sekwencja czterech mignięć w Tryby przycisku Feed (Podawanie)).