Zarządzanie pamięcią drukarki i powiązane raporty stanu
Zarządzanie pamięcią drukarki i powiązane raporty stanu

Zarządzanie pamięcią drukarki i powiązane raporty stanu

Aby ułatwić zarządzanie zasobami drukarki, drukarka obsługuje różne polecenia formatowania, które umożliwiają zarządzanie pamięcią, przesyłanie obiektów (między obszarami pamięci, importowanie i eksportowanie), nazywanie obiektów oraz dostarczanie różnych raportów o stanie pracy drukarki.
Są one bardzo podobne do starych poleceń DOS, takich jak
DIR
(lista katalogów) i
DEL
(usuń plik). Najczęstsze raporty są również częścią programu Zebra Setup Utility i sterownika ZebraDesigner dla systemu Windows.
^XA
— polecenie rozpoczęcia formatowania
(Do celów ponownego użycia zalecane jest polecenie pojedynczego formatowania.)
^XZ
— polecenie zakończenia formatowania
Zaleca się przetwarzanie pojedynczego polecenia w tym formacie (formularzu). Jedno polecenie można z łatwością wykorzystać w celach konserwacyjnych i rozwojowych.
Wiele poleceń służących do przesyłania obiektów, zarządzania i raportowania w pamięci to polecenia sterowania (
~
). Nie muszą być w tym samym formacie (formularzu). Będą one przetwarzane natychmiast po otrzymaniu przez drukarkę niezależnie od tego, czy są w formacie (formularzu), czy nie.
W celu zmaksymalizowania dostępnej pamięci drukarki dostępna jest funkcja automatycznej defragmentacji pamięci. Istnieje kilka czynników, które mogą uruchomić operację defragmentacji. Zmiana pamięci przez usunięcie lub dodanie obiektów do pamięci może spowodować defragmentację. Kontrolka stanu drukarki zacznie migać na czerwono, bursztynowo i zielono, gdy trwa proces defragmentacji pamięci. Nie wyłączaj zasilania, gdy miga kontrolka stanu. Ta operacja może potrwać kilka minut, jeśli pamięć jest używana i fragmentacja pliku jest wysoka.