c-gk420d-ug-ZPL-Printer-Configuration-Format
Format konfiguracji drukarki ZPL

Format konfiguracji drukarki ZPL

Zarządzanie wieloma drukarkami jest możliwe przez utworzenie pliku konfiguracyjnego i wysłanie go do jednej lub więcej drukarek, bądź też użycie ZebraNet Bridge w celu sklonowania ustawień drukarki.
Poniższy rysunek przedstawia podstawową strukturę pliku programowania ZPL.
Informacje na temat tworzenia pliku programowania można znaleźć w Przewodniku programowania ZPL i w sekcji Stan konfiguracji ZPL do odsyłaczy poleceń. Narzędzie Zebra Setup Utility (ZSU) może być używane do wysyłania plików programowania do drukarki. Do tworzenia plików programowania można użyć Notatnika systemu Windows (edytora tekstu).
Struktura formatu parametru konfiguracji jest następująca:
^XA
— polecenie rozpoczęcia formatowania
Polecenia formatowania zależą od kolejności
a) Ogólne ustawienia drukowania i poleceń
b) Obsługa nośników i zachowania
c) Rozmiar wydruku nośnika
^ JUS
— polecenie zapisywania
^XZ
— polecenie zakończenia formatowania