Czcionki EPL
Czcionki EPL

Czcionki EPL

Aby pobrać czcionki dla operacji drukowania EPL, należy użyć programu Zebra Setup Utility lub ZebraNet Bridge w celu wysłania plików do drukarki.
Aby wyświetlić czcionki programowe (zewn.) dostępne dla EPL, należy wysłać do drukarki polecenie EPL
EI
.
 • Opcjonalne czcionki azjatyckie w drukarkach G-Series są oznakowane jako czcionki programowe, przy czym są one dostępne za pośrednictwem polecenia
  A
  opisanego w Przewodniku programowania EPL.
 • Wszystkie wyświetlane czcionki EPL są czcionkami bitmapowymi. Nie zawierają one rozszerzenia pliku
  .FNT
  ani poziomych (
  H
  ) ani pionowych (
  V
  ) desygnatorów, które są wyświetlane za pomocą polecenia ZPL
  ^WD
  , jak opisano powyżej w części dotyczącej czcionek ZPL.
Aby usunąć nieazjatyckie czcionki EPL za pomocą programowanie EPL, należy użyć polecenia
EK
.
Aby usunąć czcionki azjatyckie EPL z drukarki, należy użyć polecenia ZPL
^ID
.