Wykrywanie nośnika
Wykrywanie nośnika

Wykrywanie nośnika

Drukarka G-Series została wyposażona w opcje automatycznego wykrywania nośnika.
Drukarka jest przeznaczona do ciągłego sprawdzania i regulacji wykrywania długości nośnika pod kątem niewielkich odchyleń. Podczas drukowania lub wczytywania nośników, drukarka ciągle sprawdza i reguluje opcję wykrywania nośników, dostosowując się do niewielkich zmian w parametrach nośników, które występują pomiędzy kolejnymi etykietami na rolce czy pomiędzy różnymi rolkami. Przy rozpoczęciu realizacji zadania drukowania lub pobierania nośników drukarka automatycznie rozpocznie kalibrację długości nośnika, jeśli wahania w oczekiwanej długości tego nośnika lub odstępie pomiędzy etykietami przekroczyły zakres dopuszczalny. Automatyczne wykrywanie nośników w drukarkach G-Series wygląda identycznie dla operacji drukowania wykorzystujących formaty etykiet oraz programowanie EPL i ZPL.
Jeśli drukarka nie wykrywa etykiet lub czarnych znaków (albo nacięć w przypadku korzystania z czujnika czarnej linii) po wprowadzeniu nośników o domyślnym maksymalnym odstępie długości etykiet równym 1 m (39 cali), wtedy drukarka przejdzie w tryb nośników ciągłych (kwity). Ustawienia te zostaną zapisane w drukarce do czasu zmiany ich za pomocą oprogramowania, programowania lub ręcznej kalibracji przy użyciu innego nośnika.
Opcjonalnie drukarkę można skonfigurować tak, aby po włączeniu zasilania lub zamknięciu drukarki przy włączonym zasilaniu była przeprowadzana krótka kalibracja nośnika. Podczas kalibracji drukarka wprowadzi kilka etykiet.
Ustawienia nośników drukarki można sprawdzić, drukując etykietę z konfiguracją drukarki. Więcej informacji można znaleźć w części Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
Maksymalną odległość, jaką sprawdzi automatyczne wykrywanie i wyczuwanie rodzaju nośnika, można zmniejszyć za pomocą polecenia ZPL Maximum Label Length (
^ML
) (Maksymalna długość etykiety). Zaleca się ustawienie tej odległości nie mniejszej niż dwukrotność najdłuższej drukowanej etykiety. Jeśli największa drukowana etykieta ma rozmiar 10,16 x 15,2 cm (4 x 6 cali), wtedy maksymalny odstęp dla długości etykiety (nośnika) można zmniejszyć z wartości domyślnej równej 1 m (39 cali) do 30,5 cm (12 cali).
Jeśli drukarka ma problemy z automatycznym wykrywaniem rodzaju nośnika oraz automatyczną kalibracją, patrz Kalibracja ręczna, aby przeprowadzić zaawansowaną kalibrację. Taka operacja wymaga wydrukowania wykresu pracy czujnika dla danego nośnika. Taka metoda wyłącza opcję automatycznego wykrywania nośnika drukarki; opcja zostanie włączona dopiero po przywróceniu parametrów fabrycznych urządzenia za pomocą sekwencji czterech mignięć przycisku podawania (Feed). Więcej informacji można znaleźć w części Tryby przycisku Feed (Podawanie).
Automatyczną kalibrację nośników można modyfikować, włączać i wyłączać w celu dostosowania do potrzeb użytkownika. Czasami warunki zadania drukowania wymagają, aby drukarka wykorzystywała cały nośnik na rolce. Dwa automatyczne stany nośników, włączenie z załadowanym nośnikiem i zamknięcie drukarki przy włączonym zasilaniu, mogą być kontrolowane indywidualnie za pomocą polecenia ZPL Media Feed (Podawanie nośnika)
^MF
. Działanie podajnika omówione w Przewodniku programowania ZPL dla polecenia
^MF
dotyczy głównie automatycznego wykrywania i kalibracji nośnika. Automatyczna kalibracja nośnika, która steruje kalibracją nośnika dynamicznego (etykieta do etykiety), to polecenie
^XS
. W przypadku korzystania z nośników różnych rodzajów, długości, materiałów czy metod wykrywania (wstęga/odstęp, czarny znak, nacięcie lub ciągły) nie zaleca się wprowadzania zmian do tych ustawień.
Proces kalibracji i wykrywania nośnika można również dostosować do rodzaju nośnika załadowanego do drukarki. Użyj polecenia ZPL Media Tracking (
^MN
) (Śledzenie nośnika), aby ustawić rodzaj nośnika. Zdarza się, że drukarka wykrywa nośniki z nadrukiem jako odstępy pomiędzy etykietami lub podłoże etykiety z nadrukiem jako czarne znaki. Jeśli parametr
^MN
dla nośników ciągłych jest ustawiony, drukarka nie wykonuje automatycznej kalibracji. Polecenie
^MN
zawiera również parametr automatycznej kalibracji (
^MNA
), który przywraca domyślne ustawienie drukarki, aby automatycznie wykrywać wszystkie rodzaje nośników.